RASA dikhabarkan sebagai cerminan peribadi penyanyi ini terhadap kehidupan yang dilalui, termasuk mengimbau perjalanan silamnya