“HARI demi hari, seolah-olah saya makin muda,” kata Datuk Ramli Sarip, senyum, santai di belakang