“KITA lupa, 65 peratus daripada 5.7 juta pelarian Syria adalah kanak-kanak,” kata Nik Marina Hussin,