MERENDAH diri orangnya. Sekilas, bicaranya pun mungkin hanya yang perlu. Begitu pun, boleh jadi rancak