JADI, mengapa selepas lebih 30 tahun, Search memutuskan untuk merakam lagu Raya, akhirnya?