Tak hanya lagu Ekspres Rakyat mahu pun Kepadamu Kekasih dan yang sekomersilnya yang boleh dinantikan.