1936. Selamat Hari Raya dipercayai lagu Hari Raya terawal Nusantara dan dunia, amnya. Lagu ciptaan