SAAT perceraiannya dihebahkan Ramadan lalu, dia digasak dengan pelbagai pertanyaan. Enggan menambah kekusutan, mahu pun