Masih menuntut di semester empat dalam pengajian Diploma Seni Muzik, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM,