YUSSEF Dayes, pemain dram yang dikenali dalam arena jazz di London dengan kepelbagaian irama, daripada