JORDAN 1 Nigel Sylvester. Itu kasut pertama yang membibitkan rasa minat dalam diri Ryan Ng